Adopce na dálku

Adopce na dálku je jeden ze sponzorských projektů organizace A.S.I.A. Cílem sponzorství je podporovat děti a mladé mnichy během jejich studií a pomáhat starým lidem žijícím o samotě. Ve školách ve vzdálenějších částech Tibetu umožní tato podpora přístup k základnímu vzdělání dětem, včetně dětí nomádů a zachování původní tibetské kultury v klášterech prostřednictvím sponzorovaných mnichů.

DĚTI

Cílem ASIA projektů sponzorství na dálku je garantování základního vzdělání chudým dětem nebo sirotkům z tibetské komunity v Tibetu a v tibetských uprchlických osadách v Indii a Nepálu.
Tento typ podpory nepečuje pouze o základní potřeby vzdělání, ale nabízí také vzdělávání s ohledem na kulturní a duchovní tradice Tibeťanů, čímž zaručuje pokračování těchto tradic prostřednictvím nových generací.
Výše podpory: 300 Eur/rok

STARŠÍ LIDÉ

Podporujeme tibetské uprchlíky starší generace, kteří nemají rodinu, aby mohli pokračovat v životním stylu hodném jejich kulturních tradic v rámci domovů pro starší osoby.
Výše podpory: 300 Eur/rok

MNIŠI

Podporujeme mnichy na tradičních školách pro studium a praxi, kde jsou kromě duchovních nauk předávány také prastaré znalosti tibetského kulturního dědictví.
Výše podpory: 192 Eur/rok

STUDENTI STŘEDNÍCH ŠKOL

Prostřednictvím našich programů grantového studia pro střední školy podporujeme zdatnější a motivované studenty z chudých rodin žijící v Tibetu, aby získali možnost kompletního a uceleného vzdělání.
Výše podpory: 492 Eur/rok

KDE

Čína: Tibetská autonomní oblast, provincie Čching-Chaj a S`Čchuan
Indie: státy Himáčalpradéš, Uttárančalpradéš a Karnátaka
Nepál: Káthmandú

JAK ZAČÍT SE SPONZORSTVÍM NA DÁLKU

K zahájení sponzorství na dálku potřebujete jednoduše vyplnit formulář žádosti, udávající jaký typ podpory na dálku jste si zvolili, a odeslat žádost sdružení ASIA prostřednictvím faxu, e-mailu nebo poštou spolu s kopií potvrzení o zaplacení první splátky. Naše kancelář v Římě přiřadí přispěvatelům příjemce na základě výběru dle nejnaléhavějších okolností. Během 15 dnů od zaplacení první splátky zašle ASIA přispěvateli soubor informací uvádějící příjemce společně s jeho/její fotografií a další soubor o projektu týkajícího se příjemce. Každý dokumentační soubor je výsledkem pečlivého výběru ze strany těch kteří jsou za projekt zodpovědní, a to prostřednictvím přímých návštěv vesnic, škol a klášterů.

Formulář ke stažení

Formulář on-line v angličtině na www ASIA Onlus.

CO BUDE NÁSLEDOVAT?

Po obdržení informace o platbě pošle A.S.I.A. oficiální oznámení o adopci na dálku, přidělí vám sponzorský kód (Sponsoship Code), pošle sponsorovi údaje o adoptované osobě, obdržení platby a s tím spojený materiál a nakonec prostřednictvím místního zástupce A.S.I.A. obdržíte detaily o sponzorství a faktickém započetí adopce na dálku.

VÁŠ ZÁVAZEK

Finační pomoc, ale také závazek aktivity a odpovědnosti. ASIA nabízí formy sponzorství na dálku, které umožňují přispěvateli navázat přímý dlouhodobý vztah s příjemcem na dobu minimálně tří let. Seriózní a efektivní závazek vedoucí ke skutečné podpoře osobního růstu.

NÁŠ ZÁVAZEK

ASIA se řídí národním koordinačním standardem “La Gabbianella” platným pro organizace zabývající se sponzorstvím na dálku a podepsala “Listinu zásad”, zákoník samoregulace v této oblasti. ASIA garantuje, že 80% příspěvků je použito na výdaje za ubytování, stravu, vytápění, léčebné výlohy, knihy, cvičebnice a běžné výdaje, a zabezpečuje tak základní vzdělání a důstojný životní styl příjemců. Zbylých 20% je použito na pokrytí nákladů na řízení. Naše rozsáhlé znalosti sociálního kontextu v němž mnoho let pracujeme a přítomnost zástupců ASIA přímo na místě zaručují, že pomoc se dostane těm, kteří ji potřebují nejvíce.

KOMUNIKOVÁNÍ S PŘÍJEMCI

ASIA dělá maximum pro to, aby se přispěvatelé a příjemci poznali a navzájem se obohatili, jak skrze vzájemné dopisování, tak, pokud je to možné, skrze cestování podporovatele na setkání s příjemcem pomoci. Každý rok obdrží podporovatel od příjemce dva dopisy a aktuální zprávy. Dále obdrží online “ASIA News”, periodický bulletin sdružení ASIA a na našich webových stránkách nalezne nejnovější informace o projektech.