Informace pro zájemce o nauku

Namkai Norbu Rinpoche

Pokud máte zájem začít se věnovat prakticky dzogčhenové nauce, doporučujeme si nejprve přečíst některé z u nás doposud vydaných knih od Čhögjala Namkhai Norbu:

  • Křišťál a cesta světla (DharmaGaia, 2003)
  • Dzogčhen, přirozeně dokonalý stav (DharmaGaia, 2002)
  • Zrcadlo, poučení o bdělém vědomí přítomnosti (DharmaGaia, 2002)
  • Nauky prvotní moudrosti (DharmaGaia, 2005)
  • Jóga snu a praxe přirozeného světla (Avatar, 2001)

V Praze nás máte možnost navštívit téměř každou středu v 18.30 hodin (je vhodné se nejprve domluvit  předem) v našem meditačním centru (gönpa) v Praze. Centrum se nachází v ulici Opletalova 35, Praha - přímo naproti hlavnímu vlakovému nádraží.  
Případně je možné zkontaktovat zástupce z jiných center ostatních měst. Na místě se pak přihlašte jako nově příchozí zájemce o nauku, a některý ze “starších” praktikujících se vám bude rád (před začátkem vlastní praxe) věnovat.

Kontakty na naše centra a zástupce.

Celosvětová transmise gurujógy

Třikrát ročně předává Čhögjal Namkhai Norbu novým zájemcům o nauku uvedení a zplnomocnění pro praxi nejzákladnějších praxí, formou tzv. Celosvětové transmise, což je pro nové lidi ideální příležitost k navázání spojení s linií nauky. Tato praxe probíhá po celém světě ve stejnou hodinu a je přenášena přes internet,  je tedy možné zúčastnit se jí i z České republiky.

Nejbližší termín Celosvětové transmise:

25. února 2013 v 4hodin ráno přesně.

Můžete také nahlédnou do kalendáře aktivit.

V ostatních městech se případně obracejte na zástupce uvedené v kontaktech.

Zájemci se mohou hlásit a informovat prostřednictvím emailu.

Seznam další doporučené literatury:

Čhögjal Namkhai Norbu: Dzogčhen a zen (o.s. Dzogčhen, 2004)
Čhögjal Namkhai Norbu: Pravý význam integrace (o.s. Dzogčhen, 2004)
Čhögjal Namkhai Norbu: Čtyři uvědomění (o.s. Dzogčhen, 2004)
Ňagla Pema Düdul: Píseň energie a Písně zkušenosti (o.s. Dzogčhen, 2003)
J.S. Sakja Trizin: Odpoutání od čtyř lpění (o.s. Dzogčhen, 2004)
Düdžom Rinpočhe: Slova mého srdce (Tengam, 2004)
Tarthang Tulku: Život v harmonii (Dharmagaia, 2000)
Padmasambhava: Rady mistra Zrozeného z lotosu (Dharmagaia, 2005)
Dilgo Khjence Rinpočhe: Poklad v srdci probuzených (Dharmagaia, 2006)
Sogjal Rinpočhe: Tibetská kniha o životě a smrti (Pragma, 1996; Argo, 2005)
Sogjal Rinpočhe: Záblesky vědomí (Pragma, 1998)
Čhögjam Trungpa: Protnutí duchovního materialismu (Vadžra, 1995)