Tanec vadžry

Zvuk a pohyb jsou v nauce dzogčhenu velmi důležité, protože jsou prostředkem k integraci jedince do stavu kontemplace. Tanec vadžry je zejména prostředek k harmonizaci energie každého jednotlivce. Jestliže někdo hlouběji porozumí významu tance, pak se pro něj tanec stává metodou pro integraci tří existencí těla, řeči a mysli do poznání stavu kontemplace. Tato integrace je jedním z nejdůležitějších cílů praktikujícího nauky dzogčhen.

Tanec se praktikuje na mandale, která reprezentuje soulad mezi vnitřní dimenzí jedince a vnější dimenzí světa. Další inforamce naleznete na  Tanec vadžry - pro členy nebo na fóru (přístupné pouze členům komunity).