Komunita dzogčhenu

Merigar

Praktikující dzogčhenu následující nauky Čhögjala Namkhai Norbu založili dzogčhenové komunity ve více než 40 zemích světa, přičemž hlavní centra (Gary) jsou v Itálii, Rusku, Spojených státech, Argentině, Venezuele a v Austrálii. Tato centra společně tvoří celosvětovou síť studia a meditační praxe nauk dzogčhenu. Komunity vytváří jedinečnou živou mandalu, jejímž cílem je vzájemná podpora, uchování a realizace této vzácné nauky Velké dokonalosti.

V Čechách a na Slovensku byla Komunita dzogčhenu oficiálně založena pod záštitou občanského sdružení Dzogčhen začátkem roku 2001, praktikující dzogčhenu se však pravidelně scházeli již od roku 1998. Komunity, neboli neformální společenství praktikujících, vytvářejí zázemí pro praxi nauk a fungují na principu vzájemné podpory, přátelství a vědomí společné cesty. Každý rok si komunity volí tříčlennou radu (Gakyil), která zastupuje její členy, ve vzájemné spolupráci zabezpečuje aktuální potřeby a je odpovědná za organizaci jejích aktivit.

Mezinárodní komunita dzogčhenu též založila projekt A.S.I.A., zabývající se humanitární pomocí v Asii a především v Tibetu.